Το ευρωπαϊκό δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο να εξετάσει το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα

Η πρώτη νομική προσπάθεια που έγινε με στόχο να αναγκάσει το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απορρίφθηκε.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι επειδή η υποτιθέμενη κλοπή των γλυπτών συνέβη πάνω από 150 χρόνια πριν από την υπογραφή της σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχει την εξουσία να εξετάσει την αγωγή.

Η εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών επεσήμανε ότι το δικαστήριο δεν είχε πάρει μια απόφαση σχετικά με την «ουσία της υπόθεσης».

Τα μάρμαρα πάρθηκαν από το ναό από την κόμη του Έλγιν το 1800 και αυτός στη συνέχεια τα πούλησε στη βρετανική κυβέρνηση το 1816.

Η υπόθεση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έγινε από την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά  από τον Σύλλογο των Αθηναίων, μια πολιτισμική ομάδα, αφού η βρετανική κυβέρνηση αρνήθηκε την προσφορά πέρυσι από την Unesco να μεσολαβήσει ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βρετανία.

Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δήλωσε ότι το Δικαστήριο σημειώνει ότι τα μάρμαρα έφυγαν από την Ελλάδα στις αρχές του 19ου αιώνα. Για να φέρει το θέμα στο πλαίσιο της χρονικής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, η προσφεύγουσα επικαλέστηκε σχετικά με την άρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να μπει σε διαμεσολάβηση με την Ελλάδα σχετικά με την επιστροφή των μαρμάρων και τη συνεχιζόμενη άρνηση να επιστρέψουν τα μάρμαρα.

«Ωστόσο, είναι σαφές από τη φύση των καταγγελιών της προσφεύγουσας ότι το ουσιαστικό της ζήτημα, είναι η φερόμενη ως παράνομη αφαίρεση των μαρμάρων από την Ελλάδα.»

Οι δικαστές είπαν επίσης στον Σύλλογο των Αθηναίων ότι δεν έχουν «κανένα δικαίωμα … να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα μάρμαρα».

Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, νομικός εκπρόσωπος του Συλλόγου των Αθηναίων δήλωσε ότι αυτό ήταν το «πρώτο βήμα» και ότι ακόμα και αυτή η αποφαση, μπορεί να βοηθήσει την Ελληνική κυβέρνηση να προέβει σε νομικά μέτρα στο μέλλον.

«Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η πρώτη δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ιστορικά η πρώτη δικαστική απόφαση, σχετικά με το θέμα των Μαρμάρων του Παρθενώνα τονίζει τα σημεία που η Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί  στην προσφυγή της κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, «είπε ο κ Σωτηρόπουλος.

«Η απόφαση αυτή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής που υπέβαλε η Ελλάδα να ανακηρυχθεί παραδεκτό, ως εκ τούτου, επίσης, προσφέρει έμμεσα πολύτιμη τεχνογνωσία για το πώς να χειριστεί την υπόθεση πλέον.»

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω